Yhteispäivystyksen tilanne paranee

Viimeaikoina on ollut useita mielipidekirjoituksia koskien yhteispäivystyksen epäinhimillisen pitkistä odotusajoista.

Vaikka puhutaan yhteispäivystyksestä, Oulunseudun yhteispäivystyksessä on jako perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Kyseinen hoidontarvearvio ei enää sovellu nykymuotoiseen päivystystoimintaan, sillä se aiheuttaa päällekkäisiä toimintoja ja tutkimuksia. Toimintamalli on muuttumassa kuluvan ns. tiimimallinnukseen, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon jako poistuu. Samalla hoidontarvearvio uudistetaan.

Tämä voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun yhteispäivystykseen saadaan lisätilaa remontoimalla nykyiset fysiatrian tilat yhteispäivystyksen käyttöön. Uuden asiakaslähtöisen toimintamallin, joka tämän hetkisen tiedon mukaan voidaan ottaa tulevana syksynä käyttöön. Oleellisia asioita tässä muutoksessa ovat: päällekkäiset toiminnot saadaan pois ja potilas voidaan ohjata heti hänen tuloarvion jälkeen suoraan oikeaan hoitopolkuun. Potilaitten päivystyksessä oloaikana oleellisesti lyhenee. Potilaille saadaan asianmukaiset seurantatilat. Lisäksi on kevään aikana tulossa 14 sairaanhoitajaa lisää. Syksyllä tulee neljä akuuttilääketieteeseen erikoistuvaa lääkäriä. Nämä ovat siis lisäresursseja nykyiseen.

Ongelmia aiheuttaa myös se, että yhteispäivystyksen ja ”erikoissairaanhoidon päivystyksessä tieto potilaista ei kulje erillisistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietojärjestelmistä. Tulevissa uudistuksissa tietojärjestelmäongelma korjataan syksyyn mennessä yhdeksi järjestelmäksi.

Vuositasolla hoidettavia potilaita on n. 55 000. Edellä olevilla muutoksilla on tavoitteena lyhentää odotusaikoja ja inhimillistä yhteisivystystä potilaan ja omaisten näkökulmasta.

Yhteispäivystyksen ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään. Henkilöstö on useita vuosia esittänyt ratkaisumalleja. Päättäjinä olemme reagoineet ja tänä vuonna on tulossa lisäresursseja prosessien parempaan järjestämiseen ja lisätilaa järjestyy fysiatrian siirtyessä toisiin tiloihin.