Hyvinvointi

Oululaisten hyvinvoinnin edistäminen

Oulun kaupungin tehtävänä on edistää omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvointia. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Kaupungin rooli on laaja ja liittyy oululaisten hyvinvointiin mm. koulutuksen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelujen, kaavoituksen, vesihuollon, ympäristön ja liikennejärjestelyjen kautta.

Tuijan teesit:

1. Jokaisella oululaisella mahdollisuus harrastaa.

2. Senioriliikuntakortin jatko ja edullisuus turvataan.

3. Alle 18-vuotiaiden liikuntatilat maksuttomia jatkossakin.

4. Työttömien maksuttomia liikuntakampanjoita jatketaan.

5. Erityisryhmien edulliset liikuntapalvelut turvataan

Turvallinen ja hyvä elämä

Oululainen asukas, hänen tarpeensa ja hyvinvointinsa on kaiken tekemisen keskiössä. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys. Kuntalaisten toimivat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia.

Kuntalaisten turvallisuuden tunne muodostuu liikennejärjestelyistä, rikollisuuden ehkäisemisestä, hyvästä ilmanlaadusta sekä elinympäristön puhtaudesta ja rauhallisuudesta. Turvallisuutta luovat myös riittävät ja laadukkaat palvelut, tietoturvalliset sähköiset palvelut, yhteisöllisyys ja turvaverkostot sekä turvallinen työympäristö.

Valtuutetut kehittävät Oulua myös tulevaisuudessa

Kaupungin valtuusto kehittää toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan Oulun kaupunkia. Päättäjien tehtävänä on edistää paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa.

Kaupungin kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Kunnat tukevat erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa aktiviteetteja ja tapahtumia.

Kunnan hyvinvointityön ja -tekojen kirkastaminen on tarpeen. Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön lujittaminen, eri ammattiryhmien osaamisen vahvistaminen sekä hyvinvointia edistävän ympäristön luominen ovat tulevalla valtuustokaudella työn alla.

Tulevaisuuden hyvinvoinnin edistämisessä on oleellista, että kuntien ja maakuntien välillä sovitaan yhteistyöstä ja yhteisistä toimintatavoista asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Samaan aikaan rakennetaan kunnan ja maakunnan hyvinvointipalveluiden ammattilaisten, yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä.