Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta – Kuntavaalit 2017

A. Ilmoittajan tiedot

Pohjola, Tuija uimaopettaja, liikuntaneuvos
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Oulu
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi:

B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto

 Vakuutan, että vaalikampanjani rahoitus kuntavaaleissa on jäänyt alle  800 euron
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 2 009,90 eur
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 2 009,90 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 1 739,90 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä eur
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä eur
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä eur
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 270,00 eur
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä eur

C. Vaalikampanjan kulujen erittely

1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) 2 009,90 eur
Vaalimainonta
– Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet 963,90 eur
– Radio eur
– Televisio eur
– Tietoverkot eur
– Muut viestintävälineet 666,00 eur
– Ulkomainonta 280,00 eur
– Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta eur
Mainonnan suunnittelu 100,00 eur
Vaalitilaisuudet eur
Vastikeellisen tuen hankintakulut eur
Muut kulut eur

D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 €
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) 2 009,90 eur
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 1 739,90 eur
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä eur
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely :