Työllisyys

1. Nuorten koulutuspaikat on turvattava. Oulussa tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän koulutuspaikkoja.

2. Oulun elinvoimaa vahvistamaan tarvitaan kuntapolitiikkaa, joka lisää Oulun vetovoimaisuutta asuinkaupunkina ja matkailukohteena. Tämä kaikki edistää myös yritysten toimintaedellytyksiä, luo uusia työpaikkoja ja kasvattaa verotuloja.

3. Uusi työllisyyden kuntakokeilu kokoaa palvelut yhteen siten, että noudatetaan yhden luukun periaatetta. Oulun kaupunki hoitaa tämän mallikkaasti ja yhteistyössä muun muassa Kelan, Te-toimiston, yritysten, koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.


Tämä Oulumme on fiksu, kansainvälisessä vertailussa älykkääksi todistettu ja kohti vielä parempaa kasvava suuri kaupunki. Oulu on aidosti vetovoimainen Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki, jossa asuu seudun kunnat mukaan lukien jo yli neljännesmiljoona ihmistä. Vetovoimaakin Oululla on ja tänne muuttajia on vuosittain enemmän kuin täältä pois lähtijöitä. Tästä kaikesta hyvästä huolimatta Oulua vaivaa kestorasite: Työtä vailla olevien kaupunkilaisten määrä pysyttelee kuukaudesta ja vuodesta toiseen aivan luvattoman suurena. Koronaepidemiasta johtuen moni on menettänyt työnsä tai ollut lomautettuna. Elinvoimainen Oulu tarvitsee tulevalla valtuustokaudella päätöksiä, joilla edistetään työllistymistä ja yritysten selviytymistä koronaepidemian aiheuttamasta ahdingosta.


Kun yli 12.000 oululaista on koko ajan työttömänä, rasittaa se kaupunkiamme monin tavoin. Tämä vastaa lähes viidennestä kaikista oululaisista työvoimaan kuuluvista. Kaupunki selviytyy lyhytaikaisesta työttömyyden rasitteesta julkisen talouden pelisääntöjä soveltamalla tiettyyn rajaan saakka, kunnes lainalla elämisen hinta asettaa peräseinän. Oulussa tämä peräseinä ei ole enää kovin kaukana – valitettavasti. Pitkään jatkunut työttömyys rasittaa kuitenkin eniten ihmistä itseään.


Kuntatalouden huono tila on vasta toissijainen seuraus paljon vakavammasta asiasta: Turhuuden ja tarpeettomuuden tunne monistuu 12.000 kertaisena siinä joukossa, joka ei yrityksistään huolimatta löydä itselleen työtä ja itsenäistä toimeentuloa tältä seudulta. Yhteiskunnan – siis kuntien ja valtiovallan – on aivan pakko panostaa siihen, että seudun elinvoima paranee, yritystoiminnan edellytykset paranevat, asukkaiden käteen jäävät tulot ja yleinen kulutus kasvaa. Näin ja ainoastaan näin saadaan ihmisille töitä ja talouteen uutta virtaa.


Rakenteilla oleva sote uudistus asettaa peruskunnat uusiin lähtökuoppiin tehtävänään miettiä millainen on peruskunnan tehtävä ja toimenkuva uudessa hallintomallissa. Tämä on yksi tulevan valtuustokauden isoista tehtävistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisvelvollisuuden rinnalla tulee olemaan laaja elinvoiman edistämisen tehtävä. Esimerkiksi työllisyyspalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta on varmistettava saumaton yhteistyö ja yhden luukun periaate soteuudistuksen jälkeenkin.


Elinvoimaisessa kunnassa on hyvä työllisyys. Koulutus on avaintekijä silloin kun nuoria kasvatetaan aikuiseksi ja osaksi yhteiskuntaa työtä tekemään. Oulun kaupungin päättäjien on yhteistyössä edistettävä koulutuspaikkojen lisääntymistä alueella. Koulutusväylät ja urapolut ovat moninaiset; tarvitsemme lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja korkeakoulupaikkoja. Monipuoliset opinnot mahdollistuvat yhä useammalle, mitä helpottaa sujuva kouluverkko, koulutusorganisaatioiden toimivat kampukset sekä laadukas opinto-ohjaus ja tukimuodot koulutuksen aikana. Oulun kaupungin kouluissa on jo lisätty opinto-ohjausta ja opintojen erityistä tukea, jotta koronaepidemian ja etäopetuksen huonoja vaikutuksia voidaan korjata.


Yliopiston hallituksen esitys yliopiston tulevasta sijainnista Raksilan kampukselle on selvitettävänä. Yliopiston hallituksella on autonominen päätösvalta sijoittumiseen ja Oulun kaupungin rooli asiassa tulee kaavoituksen kautta. Tämä asia tulee ajankohtaiseksi kunhan selvitystyö valmistuu.


Maaliskuussa käynnistyvä työllisyyden kuntakokeilu kokoaa työllisyyspalvelut yhteen. Oulun kaupunki keskittyy vastaisuudessa työllisyyden edistämiseen elinvoima- ja elinkeinopolitiikallaan yritystoiminnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Oulussa tämä työllisyyden kuntakokeilun myötä tarkoittaa, että Business Oulun ja työllisyyden edistämisen asiantuntijoiden toiminta on jatkossa osana yhteistä elinvoimatehtävää On tärkeää , että yhteistyö kaavoituksen kanssa on saumatonta.